Select Page

श्री दत्तजयंती महोत्सव निमंत्रण पत्रिका – २०१९

श्री ज्ञानराज माणिकप्रभु

विकारीनाम संवत्सर १९४१, श्रीमाणिक शके २०२

श्रीभक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण
सदोदित 
सकलमतस्थापित श्रीसद्गुरु माणिकप्रभु महाराज की जय!

संसारातील प्रत्येक वस्तु कर्माने अथवा क्रियेने साध्य होत असते, परंतु प्रभुपरमात्मा हा कुठल्याही क्रियेने अथवा कर्माने प्राप्त होत नाही. तो कर्मसाध्य अथवा क्रियासाध्य नाही. प्रत्येक कर्माला आदि आणि अंत आहेत; प्रभु हा अनाद्यनंत असल्यामुळे कर्माने त्याची प्राप्ति असंभव आहे. ‘न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्त्वमानशु:’ या श्रुतीचा भाव ही असाच आहे. “कुठल्याही साधनाने, उपायाने, कर्माने मी प्रभुपरमात्म्यास प्राप्त करून घेईन” असे म्हणणे हे मूर्खपणाचे लक्षण होय. प्रभूची प्राप्ती कधीच होत नसते, कारण तो सदैव प्राप्तच आहे. जो नित्यप्राप्त आहे, त्याची प्राप्ती कशी होईल ? जो सदा सिद्ध आहे, त्याची सिद्धी कशी होणार? कर्म, उपासना, योग, जप-तप, होम-हवन इत्यादि साधनांची किंमत चुकवून मी प्रभुला विकत घेऊ शकतो, असे समजणे हा शुद्ध मूर्खपणा होय. या साधनांनी प्रभु प्राप्त होत नाही. प्रभु स्वत:च म्हणतात – योग याग विधि येणे नोहें सिद्धी। लाग तूं सद्गुरू पायी।। गीतेच्या ११व्या अध्यायांत श्रीभगवान स्वतः म्हणतात – नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।। (अर्जुना, तूं मला जसे पाहिलेस, तशा माझ्या चतुर्भुज रूपाचे दर्शन वेदांनी, तपाने, दानाने आणि यज्ञानेही मिळणे शक्य नाही.) कर्म, उपासना, योग, जप-तप, होम-हवन इत्यादि साधनांनी जर प्रभुपरमात्मा प्राप्त झाला तर त्याचे मूल्य त्या साधनांपेक्षाही कमी ठरेल. व्यवहारांतही आपण पाहतो की बाजारांत जाऊन एखाद्या वस्तूची किंमत देऊन आपण जी वस्तु विकत घेतो त्या वस्तूचे खरे मूल्य आपण दिलेल्या किंमतीपेक्षा बरीच कमी असते. समजा तुम्ही बाजारांत गेलात आणि तिथे एका दुकानांतून पंचवीस हजार रुपये देऊन एक मोबाइल फोन विकत घेतला. दुकानदारानी तुम्हाला तो फोन पंचवीस हजाराला दिला, यावरून हे सिद्ध होते की त्या फोनची खरी किंमत पंचवीस हजारापेक्षा नक्कीच कमी आहे, कारण कुठलाही दुकानदार नुकसान पत्करून व्यापार करणार नाही. त्याच प्रमाणे तुम्ही जर असे म्हणाल की मी एक लाख जप करून, अथवा दहा याग करून अथवा पाच तीर्थयात्रा करून अथवा लाख रुपये दान करून प्रभुला प्राप्त करून घेईन, तर तुमच्या त्या जपापेक्षा, होमापेक्षा, यात्रेपेक्षा, दानापेक्षा प्रभूचे मूल्य नक्कीच कमी ठरेल. कमी किंमतीचा प्रभु काय कामाचा? मग आम्ही काय करावे, कुठल्या उपायानी प्रभूस प्राप्त करून घ्यावे, असे जर विचाराल तर त्याचे उत्तर श्रीभगवान स्वतः देतात – भक्त्या त्वनन्यया शक्यमहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप।। (परंतु हे परंतप अर्जुना! अनन्य भक्तीनेच या प्रकारच्या चर्तुभुजधारी मला प्रत्यक्ष पाहणे, तत्त्वतः जाणणे व तसेच माझ्याशी एकरूप होणे शक्य आहे.) भक्तीची अभिव्यक्ती भावातून होत असते. आणि तो भक्तिभाव प्रगट करण्यासाठी श्रीजयंत्युत्सवासारखी संधी आपल्या समोर चालून येत आहे. अस्तु सूचित करण्यांत अतीव आनन्द होत आहे की, श्री प्रभूंचा महामांगल्यप्रद २०२वा दत्तजयंती महोत्सव सोबत दिलेल्या कार्यक्रमानुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, रविवार ८-१२-२०१९ पासून मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, शुक्रवार १३-१२-२०१९ पर्यंत सुसंपन्न होत आहे, तरी आपण सर्वांनी सकुटुंब, सपरिवार, स्वाश्रितजनसमेत शुभागमन करून, श्रीदर्शन, तीर्थ-प्रसाद-सेवन व भजनानंद क्रीडेने आम्हांस आनंदवावे. कळावे.

PROGRAM

Sunday 8th December 2019

06:41 AM Suprabhat Seva
07:30 AM Maharudrabhishekam & Japam
10:30 AM Rajopachar Mahapooja
03:00 PM Aaradhana
08:30 PM Maha-Prasad

Monday 9th December 2019

10:00 AM Sanagam Snaan
11:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
02:00 AM Rajopachar Mahapooja
08:30 PM Maha-Prasad

Tuesday 10th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
03:00 PM Dakshina Darbar
08:30 PM Maha-Prasad

Wednesday 11th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
11:00 AM Guru-Poojan
06:00 PM Manik Pournima Parva
08:30 PM Maha-Prasad

Thursday 12th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
01:00 PM Darshan & Padyapooja
07:00 PM Rajopchar Mahapooja
09:00 PM Maha-Prasad

Friday 13th December 2019

11:30 PM Prabhu Darbar begins
12:00 Midnight: Prabhu Janmotsava
12:30 AM Sangeet Sabha

 

* This program is subject to change in extra ordinary and unavoidable circumstances.

Donate for Datta Jayanti Annadaan

ANNADAAN forms an integral and important part of the Annual Datta Jayanti Mahotsav, wherein thousands of visiting devotees, irrespective of caste, creed or religion, partake of the bliss of MAHA PRASAD. An estimated 1 lakh devotees will be provided MAHA PRASAD during this year’s Datta Jayanti Mahotsava beginning 8th December 2019. You can associate yourself with the ANNADAAN SEVA by sponsoring any one or more of the following PRASAD ITEMS that will be prepared in the Bhadarkhana during the Mahotsav. All donations towards Datta Jayanti Annadaan are exempt from income tax under Section 80-G of the Indian Income Tax Act, 1961. You can click on one or more items to make a donation.